Opstookprotocol Terug naar nieuws


De dekvloer moet voor aanvang van de legwerkzaamheden opgewarmd worden. Een zand-cementdekvloer moet minstens 28 dagen oud zijn. Een anhydriet dekvloer moet minimaal 14 dagen oud zijn.

  • Per dag watertemperatuur met 5 °C verhogen, dit aanhouden tot de maximale temperatuur (35 °C in de leidingen) is bereikt.
  • De maximale temperatuur minstens 1 dag per cm vloerdikte aanhouden.
  • Voorbeeld: bij een dekvloer van 5 cm dik, minimaal 5 dagen de maximale temperatuur aanhouden.
  • Daarna de temperatuur afbouwen in stappen van 5 °C.
  • Totale procedure minimaal 14 dagen laten duren. Ventileer de betreffende ruimte gedurende deze tijd goed, maar vermijd tocht over de vloer
  • Voor het zwevend leggen zijn er speciale ondervloeren verkrijgbaar, hier dient wel te allen tijde een dampdichte folie onder geplaatst te worden.
  • Voor het direct verlijmen van een houten vloer dient u een elastische lijm toe te passen.
  • Na het opwarmen van de dekvloer het vochtgehalte van de vloer meten. Pas op met het beschadigen van leidingen in de vloer!

Wat is het maximale restvochtpercentage bij vloerverwarming?

  • Dampdichte vloerbedekking op een anhydriet dekvloer 0,3%.
  • Dampdichte vloerbedekking op een cementgebonden dekvloer 1,8%

Opmerking: De temperatuur van de top van de dekvloer mag na het verlijmen van de houten vloer maximaal 26 °C bedragen.

BELANGRIJK

NA HET LEGGEN VAN DE VLOER DIENT U DEZELFDE OPSTARTPROCEDURE TOE TE PASSEN ZOALS HIER BOVEN STAAT BESCHREVEN.

DIT GELDT OOK VOOR HET OPSTARTEN IN HET NAJAAR.