Leginstructie PVC dryback Terug naar nieuws


Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe pvc vloer. Om straks volledig van uw vloer te kunnen genieten is het belangrijk dat de installatie- & onderhoudsinstructies volledig worden opgevolgd.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is van cruciaal belang om straks uw pvc vloer goed te kunnen installeren. Volgt u hiervoor de volgende stappen:

Zorg voor een volledig geëgaliseerde basisvloer.

De vloer dient blijvend droog te zijn. Controleer het vochtpercentage d.m.v. een vochtmeter. Zie tabel voor het maximale vochtpercentage.

Geen enkele vering in de basisvloer.

De vloer dient volledig schoon te zijn. Verwijder alle losse onderdelen.

Indien er sprake is van vloerverwarming of vloerkoeling, volg eerst het opstartprotocol onderaan in deze handleiding.

Nieuw betonnen constructievloer

Wanneer er sprake is van een nieuwe betonnen vloer dient u rekening te houden met een langere droogperiode. Meet op meerdere dagen en punten of de vloer voldoet aan het vochtgehalte.

 

Houten constructievloer

Zowel een planken- als platen constructievloer dient volledig vast te zitten aan de draagbalken. Schroef losliggende planken of platen vast. Controleer de vloer op eventuele vocht en schimmelsporen. Een houten vloer kan niet zomaar worden geëgaliseerd met egaline. Controleer goed of egaline geschikt is voor over hout

Laat de panelen voor minimaal 48 uur acclimatiseren in de ruimte waar het pvc wordt geinstalleerd. Houd hierbij de temperatuur dag en nacht gelijk.

Controleer of de batchnummers op de pakken gelijk zijn en of panelen vrij zijn van visuele gebreken.

Installatie

U gaat nu verder met het installeren van het pvc, volgt u hiervoor de volgende stappen:

Tips

Enkele tips voor een goede installatie.

Controle eerste rij

Controleer bij ieder paneel of de panelen kaarsrecht op elkaar zijn aangesloten. Minimaal verschil in de eerste rijen heeft gevolgen voor de installatie van de volgende rijen.

Paneel niet goed verwerkt, wat nu?

Probeer het paneel voorzichtig los te trekken, wanneer de lijm nog niet is afgebonden gaat dit met enig kracht. Eventueel kan u het paneel verwarmen met een föhn zodat de lijm elastischer wordt. Schraap de ‘oude’ lijm weg en breng een nieuw lijmbed aan. Plaats bij voorkeur een nieuwe strook en wals goed na.

 

Benodigdheden

U heeft de volgende gereedschappen en producten nodig.

 • Lijmkam
 • Co-pro PVC lijm
 • Stanleymes
 • Wals (50kg)
 • Potlood
 • Duimstok of rolmaat
 • Smetlijn

Voor een mooi natuurlijk eindresultaat is mixen van de panelen van groot belang. Mix panelen van verschillende pakken goed door elkaar en leg op stapeltjes.

Leg bij voorkeur het PVC met het licht mee

Plaats eerst twee rijen op een droge vloer. Zorg ervoor dat ze kaarsrecht op elkaar aansluitenen plaats een smetlijn.

Verwijder de vloerdelen en breng de PVC lijm aan conform voorschriften van de lijmfabrikant. Controleer goed of het ingelijmde deel ook binnen de daarvoor geldende tijd kan wordendichtgelegd met pvc.

Controleer of de kleefkracht van de lijm voldoende is

Leg de eerste strook in het lijmbed en druk stevig aan.

Plaats de volgende stroken, controleer goed of de panelen kaarsrecht op elkaar aansluiten. Breng een mooi verband aan in de vloer.

Stroken maakt u eenvoudig op maat door ze met het stanleymes aan de bovenzijde in te snijden en ze door te breken.

Voordat een nieuw deel van de vloer kan worden ingelijmd eerst de geplaatste stroken goed nawalsen in lengte en breedte middels de wals. Na 30 minuten opnieuw walsen.

Lijm een nieuw deel van de vloer in conform voorschriften van de lijmfabrikant, controleer de kleefkracht en plaats de stroken.

Gebruik bovenstaande stappen wanneer u pvc bij verwarmingsbuizen of andere obstakels wilt plaatsen.

Wals de vloer volledig na in de lengte en breedte.

Houd de temperatuur 72u dag en nacht gelijk. De lijm heeft namelijk 72u nodig om volledig af te binden en op sterkte te komen.

Afwerking

Nadat de vloer volledig is geplaatst kunt u beginnen met de afwerking.

De vloer kan worden afgewerkt met een hoge plint of een plakplint. Bij het plaatsen van de plakplint dient het pvc te worden ontvet. Hiervoor kan wat aceton worden gebruikt.

Nu de ruimte leeg is kan u de vloer, indien gewenst, in de polish zetten. Gebruik hiervoor Co-pro pvc polish.

Onderhoudsinstructie

Een pvc vloer is niet onderhoudsvrij maar onderhoudsarm. Enkele onderhoudsvoorschriften zodat u uw vloer in topconditie houdt.

Pas op met chemicaliën of reinigers met een hoge ph-waarde, deze kunnen het pvc aantasten.

Gebruik geen stoomreiniger. De hitte van de stoom kan uw vloer aantasten.

Stofzuig frequent om los vuil te verwijderen. Hardnekkig vuil kan u door middel van dweilen met Co-Pro mat pvc reiniger verwijderen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een reinigingsmiddel, altijd de vloer nareinigen met schoon water.

Het plaatsen van een goede Co-pro schoonloopmat* draagt bij aan het reduceren van ingelopen vuil.

*plaats geen mat met rubber onderzijde Plaats bij de uitgang

Plaats goede zonwering. Zonwering draagt bij aan het behoud van uw vloer.

Bij het plaatsen van meubelen controleert u of deze zijn voorzien van goed meubelvilt of soortgelijke beschermingsproducten, bijvoorbeeld Scratchnomore. Hiermee voorkomt u dat er bij het verplaatsen van de meubels schade op kan treden aan de vloer.

Schuif niet met meubels maar til ze op.

Reinig halfjaarlijks de vloer door middel van een Co-pro pvc polish zodat eventuele kleine beschadigingen worden gemaskeerd.

Vloerverwarming

Dit protocol is ontwikkeld voor warmwatervloerverwarming en dient te worden uitgevoerd voordat de afwerkvloer wordt geïnstalleerd.

Belang van een opstart en afkoelprotocol

In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen, kan scheurvorming ontstaan. Om dat risico zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk de vloerverwarming langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen. Het is raadzaam daarvoor onderstaand opstook- en afkoelprotocol te hanteren.

Een opstook- en afkoelprotocol voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie en niet van een eventuele thermostaattemperatuur in de betreffende ruimte. Het is verstandig om het proces voort te zetten tot het water een temperatuur heeft bereikt van ten hoogste 40 °C. Algemeen geldt dat het water niet warmer dan maximaal 40 °C mag worden. Installatiebedrijven geven nogal eens 55 °C als maximum temperatuur aan. Dit levert echter een aanzienlijk verhoogd risico op scheuren en op onthechting op. Als het niet perse noodzakelijk is om 55 °C aan te houden, dan verdient het aanbeveling het opstookprotocol op 40 °C af te stemmen. Ga zeker niet hoger dan 55 °C. De schadekans stijgt namelijk enorm! Ook is het van belang dat de dekvloer ongeveer op eindsterkte is. Dit maakt dat cementgebonden dekvloeren bij voorkeur niet binnen 28 dagen worden opgewarmd. Voor gipsgebonden dekvloeren kan dit desnoods, afhankelijk van de mortelkwaliteit, wel iets eerder gebeuren. Gipsgebonden heeft namelijk een hogere interne buigtreksterkte.

 

Het opstook- en afkoelprotocol toepassen

(Uitgaande van 15 °C omgevingstemperatuur)

 • Start met een watertemperatuur die 5 °C hoger is dan de omgevingstemperatuur van de betreffende ruimte. De watertemperatuur moet worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie.
 • Verhoog de watertemperatuur iedere 24 uur (of langer) met 5 °C, net zolang tot de praktisch maximale water temperatuur van 40 °C is bereikt (zie opmerkingen hiervoor).
 • Houd de maximum watertemperatuur minimaal 24 uur stabiel op 40 °C.
 • Verlaag daarna de watertemperatuur iedere 24 uur met 5 °C, net zolang tot de starttemperatuur weer is bereikt. Steeds vaker komt het voor dat een vloerverwarmingssysteem ook kan koelen. Bij een dergelijk systeem is het belangrijk (zeker ’s zomers bij hoge temperaturen) dat de afkoelcyclus wordt doorgezet totdat de minimale temperatuur op de verwarmings- en koelunit 15 °C bedraagt.
 • Wanneer er voldoende tijd beschikbare is, herhaal deze cyclus dan meerdere malen.
 • Het is verstandig om dit opstook/afkoelprotocol aan de eindgebruiker/consument te verstrekken ten behoeve van normaal gebruik na de oplevering. Het opstook- en afkoel protocol moet namelijk ook na langdurige stil stand van de vloerverwarming worden gevolgd.

PAS OP!

Plaats op de vloer, waar het opstook- en afkoelprotocol in gang wordt gezet, een thermometer, zodat de oppervlaktetemperatuur van de vloer nauwgezet in de gaten gehouden kan worden. Indien het oppervlak van de dekvloer een temperatuur van 27 °C heeft bereikt, dient de watertemperatuur NIET verder te worden verhoogd en moet direct de afkoelprotocol te worden ingezet.

Opstookprotocol (watertemperatuur)

Dag 1: 20 °C

Dag 2: 25 °C

Dag 3: 30 °C

Dag 4: 35 °C

Dag 5: 40 °C

Dag 6: 40 °C

 

Afkoelprotocol (watertemperatuur)

Dag 7: 35 °C

Dag 8: 30 °C

Dag 9: 25 °C

Dag 10: 20 °C

Dag 11: herhalen of beëindigen

Bij voorkeur procedure opnieuw opstarten.