Onze winkel in Capelle aan den IJssel is verhuisd naar Breda


Vloer Het Zelf Capelle aan den IJssel is verhuisd naar Breda

Ons nieuwe adres is Kruisvoort 70, 4814 RZ Breda

het telefoonnummer blijft ongewijzigd 010-2640110

Ons e-mail adres is capelle@vloerhetzelf.nl

Klimaatbeheersing


Hout is een natuurproduct. Door de natuurlijke celstructuur reageert hout op veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Buiten het normale onderhoud van uw vloer is het ook erg belangrijk dat u de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid (RV), in de ruimte waarin de houten vloer ligt, regelmatig controleert. De luchtvochtigheid kunt u controleren met behulp van een zgn. hygrometer.

Een zgn haarhygrometer (rond met een wijzer) heeft een schaalverdeling welke meestal in 3 delen is verdeeld, te weten:

1. tussen0%en55% 2. tussen55%en65% 3. tussen65%en100%

Let op: deze waarden geleden niet voor een elektronisch hygrometer (raadpleeg uw gebruiksaanwijzing), deze laat een digitaal getal zien.

1. De luchtvochtigheid is te laag

Als de wijzer van de hygrometer tussen 0% en 55% staat, betekent dat de luchtvochtigheid in de desbetreffende ruimte te laag is.

De houten vloer zal het aanwezige vocht, wat nog in het hout zit, laten verdampen met als gevolg, dat de planken kunnen gaan krimpen. De kans op zichtbare naden en kieren neemt toe, mogelijk ontstaan er krimpscheuren in het hout. Om dit verschijnsel tegen te gaan, is het aan te raden de luchtvochtigheid op korte termijn omhoog te brengen. Dit kunt u doen door gebruik te maken van een luchtbevochtiger.

In de winterperiode is de relatieve luchtvochtigheid gedurende een langere tijd aan de (te) lage kant. Voor zo’n lange droge periode is het beter om een luchtbevochtiger aan te schaffen; een apparaat dat de luchtvochtigheid op peil houdt doordat het water verdampt.

2. De luchtvochtigheid is goed

Als de wijzer van de hygrometer tussen 55% en 65% staat, betekent dat de luchtvochtigheid in desbetreffende ruimte goed op peil is.

Het op peil houden van de luchtvochtigheid is niet alleen goed voor uw vloer, maar ook voor al uw meubelen en niet te vergeten; uw eigen gezondheid!

De waarde ligt tussen de 55% en 65% en er is een temperatuur van
20°- 21°C. De houten vloer zal niet of nauwelijks werken omdat dit een “gunstig klimaat” is.

3. De luchtvochtigheid is te hoog

Als de wijzer van de hygrometer tussen 65% en 100% staat, betekent dat de luchtvochtigheid in de desbetreffende ruimte aan de hoge kant is.

De houten vloer zal de vochtige lucht absorberen met als gevolg dat het hout kan gaan uitzetten. De vloer komt onder spanning te staan. Hierdoor kunnen de delen gaan “bollen of schotelen”.

Om dit verschijnsel tegen te gaan is het belangrijk dat de luchtvochtigheid snel naar beneden wordt gebracht. Goed ventileren (warme, vochtige lucht afvoeren) kan de relatieve luchtvochtigheid doen dalen.

In de zomer periode is de relatieve luchtvochtigheid gedurende een langere tijd aan de (te) hoge kant. Zo hebben bijvoorbeeld airconditioning of een luchtontvochtiger (kleine bouwdroger), een apparaat dat vocht uit de lucht onttrekt, een positief resultaat.

Tot slot nog enkele tips:

 • Plaats de hygrometer het liefst in het midden van de kamer (dus niet bij het raam, in de felle zon, of bij de keuken, dit in verband met het verdampen van water bij het koken), maar bij voorkeur in de buurt van de thermostaat;
 • Een hygrometer is een vrij nauwkeurig meetinstrument. Het is wel noodzakelijk dat u deze één keer per jaar opnieuw moet kijken;
 • Het opvolgen van deze adviezen houdt niet in dat de vloer, niet, enigszins of nooit (meer) kan gaan werken. De hygrometer is niet meer dan een hulpmiddel. Het geeft alleen aan welke actie uzelf moet ondernemen.

Kruipruimtes

Indien uw woning is voorzien van een kruipruimte is het absoluut noodzakelijk dat eventuele aanwezige ventilatieroosters geopend zijn en blijven. De roosters dienen aan beide zijden van het huis aanwezig te zijn om de juiste ventilatiestroom te garanderen!

Indien deze roosters niet aanwezig zijn of verstopt zijn, kunnen de gevolgen voor uw parketvloer zeer nadelig zijn. De parketvloer zal hierdoor extra vocht opnemen, waardoor de vloer extreem zal gaan uitzetten en zelfs bol kan komen te staan.

Let op: de inhoud van dit blad is samengesteld met grote zorgvuldigheid. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Dit blad heeft geen andere waarde dan het verstrekken van vrijblijvende informatie.

Opstookprotocol


De dekvloer moet voor aanvang van de legwerkzaamheden opgewarmd worden. Een zand-cementdekvloer moet minstens 28 dagen oud zijn. Een anhydriet dekvloer moet minimaal 14 dagen oud zijn.

 • Per dag watertemperatuur met 5 °C verhogen, dit aanhouden tot de maximale temperatuur (35 °C in de leidingen) is bereikt.
 • De maximale temperatuur minstens 1 dag per cm vloerdikte aanhouden.
 • Voorbeeld: bij een dekvloer van 5 cm dik, minimaal 5 dagen de maximale temperatuur aanhouden.
 • Daarna de temperatuur afbouwen in stappen van 5 °C.
 • Totale procedure minimaal 14 dagen laten duren. Ventileer de betreffende ruimte gedurende deze tijd goed, maar vermijd tocht over de vloer
 • Voor het zwevend leggen zijn er speciale ondervloeren verkrijgbaar, hier dient wel te allen tijde een dampdichte folie onder geplaatst te worden.
 • Voor het direct verlijmen van een houten vloer dient u een elastische lijm toe te passen.
 • Na het opwarmen van de dekvloer het vochtgehalte van de vloer meten. Pas op met het beschadigen van leidingen in de vloer!

Wat is het maximale restvochtpercentage bij vloerverwarming?

 • Dampdichte vloerbedekking op een anhydriet dekvloer 0,3%.
 • Dampdichte vloerbedekking op een cementgebonden dekvloer 1,8%

Opmerking: De temperatuur van de top van de dekvloer mag na het verlijmen van de houten vloer maximaal 26 °C bedragen.

BELANGRIJK

NA HET LEGGEN VAN DE VLOER DIENT U DEZELFDE OPSTARTPROCEDURE TOE TE PASSEN ZOALS HIER BOVEN STAAT BESCHREVEN.

DIT GELDT OOK VOOR HET OPSTARTEN IN HET NAJAAR.

Leg- en gebruiksvoorschriften


Leg- en onderhoudsvoorschriften

Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw vloer bij VLOER HET ZELF. Tijdens en na het leggen, maar ook in de toekomst, voor wat betreft het onderhoud zijn er vaak nog vragen over de vloer. Daarom hebben wij verschillende punten voor u op een rijtje gezet:

Lees onderstaande informatie aandachtig door voordat u de vloerdelen gaat leggen.

De houten vloerdelen of laminaat of pvc moeten minstens 48 uur in de ruimte waarin de vloer gelegd wordt acclimatiseren. Deze moet een temperatuur hebben van minstens 17 graden Celsius en een luchtvochtigheid van 45 tot 70%. Plaats de pakken tijdens de opslag op een vlakke ondergrond zonder deze te openen.

Houten en laminaat vloeren zijn niet geschikt voor ruimtes waar het altijd vochtig is of in een vochtige omgeving (badkamer, sauna en/of slecht geventileerde ruimtes) omdat daar het gevaar van binnendringend vocht niet kan worden uitgesloten.

Voor en tijdens het leggen van de vloer moeten de vloerdelen, hout, laminaat of pvc gecontroleerd worden op materiaalfouten. Vloerdelen, laminaat of pvc met zichtbare afwijkingen mogen niet worden gelegd. De montage mag alleen gebeuren bij daglicht of goede verlichting, omdat bij slecht licht eventuele beschadigingen of verkeerde houten vloerdelen, laminaat of pvc niet opgemerkt worden.

Wat heeft u nodig?

Het enige gereedschap dat u nodig heeft is een hamer, een fijn getande (hand- decoupeer of tafel) zaag, een duimstok, een potlood,  een legset:

Bestaande uit afstand houders, aanslagijzer, aanslagklos. Maar maakt u gebruik van een boven klik systeem, dan heeft u geen slagijzer of aanslagblok nodig, de werkwijze vind u terug op de inlay van de verpakking van uw laminaat.

Voorbereiding

De vloeren kunnen op praktisch alle werkvloeren worden gelegd. De werkvloer dient wel blijvend droog, (cementdekvloer max. 2,5% vocht, anhydriet max. 0,5% vocht), hard, vlak, schoon en goeddragend te zijn. Hoogteverschillen van meer dan 3mm per strekkende meter lengte dienen uitgevlakt te worden. De relatieve luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer geplaatst wordt, moet constant tussen de 45 en 70% zijn. Houdt de temperatuur constant rond 18 tot 25 graden Celsius.

Op elke ondervloer dient een dampdichte laag aangebracht te worden. Bij zwevende vloeren past u een min. 0,2 mm PE-folie toe, deze moet min. 30cm overlappen en aan de zijkanten omhoog zetten tot onder aan de plint. Bij een vaste vloer brengt u een vloeibaar vochtscherm aan als hier verwarmingsbuizen of vloerverwarming aanwezig is. Bij zwevende vloeren voorziet u de werkvloer van een ondervloer. Zachte ondervloeren dikker dan 2mm zoals bijvoorbeeld foam zijn technisch niet voldoende.

Zwevend leggen, los van ondervloer

Laat rondom de vloer en andere obstakels zoals verwarmingsbuizen altijd een ruimte open van minimaal 10 mm. om de vloer te laten werken. Ruimtes onderling dienen altijd gedilateerd te worden. Denk hierbij aan overgangen van hal naar woonkamer enz.

Bij “zwevende” plaatsing dient u de lijm in de groef aan te brengen en vergeet niet ook de kopse kanten te voorzien van voldoende lijm! Bij zwevende plaatsing zonder

verlijming kunt u gebruik maken van parketveren. Leg in alle gevallen de vloerdelen met de groefzijde tegen de muur en gebruik een aanslagblok met een minimale lengte van 35cm tussen de hamer en de planken om ze goed aan te tikken zonder dat de tandzijde hierbij beschadigd.

Een nieuwe rij planken begint u met een overgebleven stuk van de vorige rij met een minimale lengte van 40cm.

Vast leggen op ondervloer

Lees in geval u het parket direct op de vloer gaat verlijmen vooraf zorgvuldig de instructies van de lijmfabrikant, en gebruik nooit lijm op waterbasis.

Vloerverwarming

Bij het verwerken van een lamelplank of multyplank  vloeren, is het belangenrijk om een opstookprotocol te volgen, die kunt u vragen bij uw aankoop van de vloer.

Onderlinge temperatuurverschillen in de vloer kunnen de werking van de vloer negatief beïnvloeden, hierop wordt geen garantie gegeven. Ook op vloerverwarmingssystemen is een vochtscherm verplicht. Zorg er voor dat de vloerverwarming nooit boven de 28 graden Celsius komt!

Onderhoud

Goed onderhoud verlengt de levensduur van uw vloer. Voor het dagelijks onderhoud raden wij u aan om regelmatig te stofzuigen of de vloer te vegen met een zachte veger. Zand of ander vuil van buiten dient onmiddellijk verwijdert te worden, om de inloop hiervan zoveel mogelijk te voor- komen dient u een goede vloermat bij de deur te leggen. Tevens adviseren wij u om meubel- en stoelpoten met vilt te voorzien.

 De garantie vervalt bij het niet uitvoeren van de leg- en onderhoudsvoorschriften:

Controleer de vloer als u deze komt ophalen of als deze bij u thuis wordt gebracht                                                                               

Reclameren is achteraf niet meer mogelijk                                                                                                                     

Beschadigingen als gevolg van onjuist gebruik. Vallende objecten. Inloop van zand en/of bewerkingen met een scherp voorwerp. Indien de vloer is gelegd in een vochtige ruimte. Ruw en/of onoordeelkundig gebruik.

De garantie vervalt bij elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product, indien reeds voor bewerking kon worden vastgesteld dat het product een gebrek vertoonde.

Hout leeft en heeft daardoor te maken met rek en krimp. Als de luchtvochtigheid van een ruimte gedurende langere tijd niet in orde is, kan dit leiden tot onherstelbare schade aan uw parketvloer.

Als bijvoorbeeld de relatieve vochtigheid gedurende de winterperiode, in een ruimte onder de 45% komt, zult u moeten zorgen voor kunstmatige lucht- bevochtiging om schade aan de parketvloer te voorkomen. Dit kan ook het geval zijn bij ruimten die voorzien zijn van airconditioning.

Bedenk ook goed dat hout een natuurproduct is, met variatie in kleur, vorm en karakteristiek die gebruikelijk is voor houtproducten. Hierdoor kunnen de oppervlakten kenmerkend verschillen van de showborden en de foto’s; deze geven een gemiddeld beeld. Circa 5% van de planken kunnen kenmerken hebben van de daaropvolgende sortering. Verwerkte vloerdelen worden geaccepteerd in hun uiterlijk.

Leginstructie PVC traprenovatie


BENODIGD:

 1. Trapspin
 2. Hobby mes
 3. PVC lijm
 4. Aftekenpotlood
 5. Vlakschuurmachine
 6. IJzerzaag

VOORBEREIDING: (AFBEELDING 1 EN 2)

Afbeelding:

 1. Minimaal 24 uur acclimatiseren bij een temperatuurvan 18 tot 20 graden (afb. 1)
 2. Verwijder de aanwezige vloerbedekking (afb. 2)
 3. Verwijder de oude lijmresten (afb. 2)
 4. Schuur de oneffenheden met een vlakschuurmachineweg (afb. 2)
 5. Verwijder stof met een stofzuiger en maak de trapvetvrij.
 6. Bij een nieuwbouw trap heeft het de voorkeur de trapenkele weken na oplevering te laten acclimatiseren,hiermee voorkomt u onnodig kieren.
 7. Eventueel de onderzijde van de trede schilderen in eenkleur naar wens.

OP MAAT SNIJDEN VAN DE PVC STROKEN:

 1. Rechte tredes: Snij de strook eerst in de lengte op maat, plaats de strook op de trede en teken aan de onderzijde van de stook de snijlijn af vervolgens snij je met een hobby mes de strook op maat. (afb. 3 en 4)
 2. Draai of schuine tredes: Bepaal met een trapspin de maat en teken deze af op de grootste pvc stook uit het pakket. Snij vervolgens de strook op maat met een hobby mes. Let op de zelfkant van de stook aan de voorzijde houden dat geeft een mooier eind resultaat. (afb. 5 en 6)
 3. Stootbordstrook opmeten, plaats eerst de op maat gemaakte stook op de trede (nog zonder lijm). Meet vervolgens de lengte en breedte van de stootbord strook en snij deze op maat.
 4. Zaag het trapprofiel en snij de PVC strook op de gelijke maat als het trapprofiel. (afb. 7)

PLAATSEN EN VERLIJMEN VAN DE STROKEN:

 1. Verlijm de op maat gesneden trede strook, stootbord strook, de trede en het stootbord met Co-pro PVC lijm (dus dubbelzijdig verlijmen) (afb. 8)
 2. Lijm 30min laten drogen, plaats eerst de stook op de trede om vervolgens de stook te plaatsen tegen het stootbord (afb. 9)
 3. Plaats het profiel over de trede stook en schroef deze vast met bijgeleverde schroeven (afb. 10)
 4. Als laatste plaats je de profielstrook eenvoudig het profiel. Naar wens kun je de strook nog verlijmen met een dotje pvc lijm (afb. 11)

Montage instructie wandpanelen


Voordat de panelen gemonteerd worden, deze eerst zodanig naast elkaar rangschikken zodat natuurlijke kleurnuances zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. De panelen kunnen zowel verticaal als horizontaal gemonteerd worden met behulp van montagelijm of schroeven.

Tip: gebruik bijvoorbeeld zwarte gipsplaatschroeven
(die vallen niet op op het zwarte vilt)

Nodige gereedschap

Montage met montagelijm

Voor een juiste montage van de wandpanelen is 1 tot 1,5 koker montagelijm nodig. Zorg voor een gelijkmatige verdeling van de montagelijm op voldoende punten van het paneel.

Montage met schroeven

Gebruik 15 schroeven per volledig paneel

Onder- en bovenplint & hoekprofiel

Voor een perfecte en makkelijke afwerking kunt u gebruik maken van de los verkrijgbare hoekprofielen en plinten.

De onder- bovenplint valt over de panelen zodat deze bijvoorbeeld als horizontaal start- of eindprofiel gebruikt kan worden. Hiermee zijn direct eventuele zaag imperfecties niet meer zichtbaar. Het hoekprofiel heeft dezelfde dikte als de panelen maar valt wel over het vilt, zodat deze ook als tussenprofiel gebruikt zou kunnen worden.

Onder- bovenplint

Hoekprofiel

Stappenplan

Onze vloeren zijn Veilig


ONZE PVC VLOEREN ZIJN VEILIG!

Natuurlijk wil je dat deze naast praktisch en comfortabel ook veilig is. Zodat ook kinderen en huisdieren er ongestoord op kunnen spelen.

Vraag je je af of pvc een gezonde vloer is? Daar kunnen we volmondig ja op zeggen!

AL onze pvc vloeren zijn, net als vinyl, ftalaatvrij en voorzien van veilige weekmakers. Veilige weekmakers zijn, in tegenstelling tot ftalaten, volledig afbreekbaar en onschadelijk voor het milieu en je gezondheid.
Een nieuw product heeft altijd een bepaalde geur. Deze geur wordt veroorzaakt door vluchtige stoffen die uit het product vrijkomen, dit noemen we ook wel emissies. Ambiant, Floorlife, Tarkett, Viva floors, Gelasta en Ter Hurne pvc beschikken over verschillende kwaliteitskeurmerken, die bijvoorbeeld worden afgegeven aan vloeren die emissiearm zijn. Met een lage emissiewaarde ben je verzekerd van een minimale impact op de luchtkwaliteit in je woning.

Onze vloeren zijn daarmee het beste voor de gezondheid en leefomgeving!

CBW


We zijn weer apetrots dat onze winkels ook voor 2024 weer erkend zijn door het CBW!

Zodat je als klant met vertrouwen bij ons kan kopen en dat je zeker bent van goede afspraken.

Winkels die CBW-erkend zijn, hanteren algemene voorwaarden die jou als consument extra goed beschermen.
Hierin zijn alle regels opgenomen die van belang zijn als je iets koopt, bijvoorbeeld over, levertijd, levering, vervoer, garantie enz.

Leginstructie PVC click Unilin


Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe pvc vloer. Om straks volledig van uw vloer te kunnen genieten is het belangrijk dat de installatie- & onderhoudsinstructies volledig worden opgevolgd.

 

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is van cruciaal belang om straks uw pvc vloer goed te kunnen installeren. Volgt u hiervoor de volgende stappen:

Zorg voor een volledig vlakke basisvloer

De vloer dient blijvend droog te zijn. Controleer het vochtpercentage d.m.v. een CM vochtmeter. Zie tabel voor het maximale vochtpercentage.

Zorg voor een drukvaste, egale basisvloer. Er mag geen vering meer in de basisvloer aanwezig zijn.

De vloer dient volledig schoon te zijn. Verwijder alle losse onderdelen.

Indien er sprake is van vloerverwarming of vloerkoeling, volg eerst het opstartprotocol onderaan in deze handleiding.

Zandcement dekvloer

Wanneer er sprake is van een nieuwe zandcement dekvloer dient u rekening te houden met een langere droogperiode. Meet op meerdere dagen en punten of de vloer voldoet aan het vochtgehalte (zie kader).

Houten constructievloer

Zowel een planken- als platen constructievloer dient volledig vast te zitten aan de draagbalken. Schroef losliggende planken of platen vast. Controleer of de vloer van onderaf is geventileerd.

Laat de panelen voor minimaal 48 uur acclimatiseren in de ruimte waar het pvc wordt geinstalleerd. Houd hierbij de temperatuur dag en nacht gelijk.

Controleer of de batchnummers op de pakken gelijk zijn en of panelen vrij zijn van visuele gebreken.

Installatie

U gaat nu verder met het installeren van het pvc, volgt u hiervoor de volgende stappen:

Tips

Enkele tips voor een goede installatie.

Controle eerste rij

Een goede basis is het belangrijkste. Controleer daarom goed of de panelen kaarsrecht op elkaar zijn aangesloten en of de verbindingen volledig zijn gesloten.

Controleer continu de verbinding voordat met een nieuw paneel wordt gestart

Niets is zo vervelend om halverwege de vloer erachter de komen dat een foutje is gemaakt in de aansluiting van een paneel. Controleer daarom goed of zowel in de langs- alsmede de kopszijde de verbinding volledig is gesloten.

Paneel niet goed verwerkt, wat nu?

Haal de gehele rij onder een hoek van 30 graden er uit en maak vervolgens de panelen één voor één los.

Benodigdheden

U heeft de volgende gereedschappen en producten nodig.

 • Afstandshouders
 • Winkelhaak
 • Potlood
 • Stanleymes of decoupeerzaag (laag toerental en voorzien van pvc zaagblad)
 • Duimstok of rolmaat
 • Aanslagijzer
 • Aanslagblok

Voor een mooi natuurlijk eindresultaat is mixen van de panelen van groot belang. Mix panelen van verschillende pakken goed door elkaar en leg op stapeltjes.

Leg bij voorkeur het PVC met het licht mee.

Het pvc kan rechtstreeks op de basisvloer worden geplaatst mits deze voldoet aan de voorwaarden. (zie voorbereiding). Wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan dient de basisvloer voor plaatsing te worden geegaliseerd.

Plaats het eerste paneel. Zorg ervoor dat deze minimaal 0,5cm van de muur wordt geplaats. Pak een tweede paneel en haak deze in een hoek van 30 graden in het eerste paneel. Maak de rij verder af.

Start nu met de tweede rij. Plaats het paneel onder een hoek van 30 graden in de eerste baan.

Een volgend paneel eerst kops onder een hoek van 30 graden in het voorgaande paneel aanleggen. Om ervoor te zorgen dat het eerste paneel er niet uitschiet kan het eerste paneel d.m.v. een paar pakken worden verzwaard.

Til het paneel onder een hoek van 30 graden en duw het paneel in de verbinding tot deze geheel is gesloten. Indien gewenst kan d.m.v. een aanslagblok het paneel voorzichtig in de verbinding worden geklopt.

Zaag bij iedere overgang naar een andere ruimte de panelen door en plaats een dilatatiestrip.

Til het paneel onder een hoek van 30 graden en duw het paneel in de verbinding tot deze geheel is gesloten. Indien gewenst kan d.m.v. een aanslagblok het paneel voorzichtig in de verbinding worden geklopt.

Gebruik de volgende stappen wanneer u pvc bij verwarmingsbuizen of andere obstakels wilt plaatsen.

Bij de laatste rij, draai het paneel om en leg tegen de afstandshouders aan. Teken de lengte af.

Zaag of snij het paneel in en breek door midden.

Plaats het op maat gemaakte paneel op zijn plaats.

Sla met een aanslagijzer het laatste paneel op haar plek.

Afwerking

Nadat de vloer volledig is geplaatst kunt u beginnen met de afwerking. Snijd het overtollig vochtscherm bij de muur, net boven de ondervloer weg.

De vloer kan worden afgewerkt met een hoge plint of een plakplint. Bij het plaatsen van de plakplint dient het pvc eerst te worden ontvet met een ontvetter.

Nu de ruimte leeg is kan u de vloer, indien gewenst, in de polish zetten. Gebruik hiervoor Co-pro pvc polish.

Onderhoudsinstructie

Een PVC vloer is een onderhoudsvriendelijke vloer. Om de vloer in optimale conditie te houden een aantal praktische tips:

Stofzuig frequent om los vuil te verwijderen. Hardnekkig vuil kan u door middel van dweilen met Co-Pro mat pvc reiniger verwijderen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een reinigingsmiddel, altijd de vloer nareinigen met schoon water.

Het plaatsen van een goede Co-pro schoonloopmat* draagt bij aan het reduceren van ingelopen vuil.

*plaats geen mat met rubber onderzijde Plaats bij de uitgang

Plaats goede zonwering. Zonwering draagt bij aan het behoud van uw vloer.

Bij het plaatsen van meubelen controleert u of deze zijn voorzien van goed meubelvilt of soortgelijke beschermingsproducten, bijvoorbeeld Scratchnomore. Hiermee voorkomt u dat er bij het verplaatsen van de meubels schade op kan treden aan de vloer.

Pas op met chemicaliën of reinigers met een hoge ph-waarde, deze kunnen het pvc aantasten.

Gebruik geen stoomreiniger. De hitte van de stoom kan uw vloer aantasten.

Schuif niet met meubels maar til ze op.

Reinig halfjaarlijks de vloer door middel van een Co-pro pvc polish zodat eventuele kleine beschadigingen of glansgradaties worden gemaskeerd.

Vloerverwarming

Dit protocol is ontwikkeld voor warmwatervloerverwarming en dient te worden uitgevoerd voordat de afwerkvloer wordt geïnstalleerd.

Belang van een opstart en afkoelprotocol

In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen, kan scheurvorming ontstaan. Om dat risico zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk de vloerverwarming langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen. Het is raadzaam daarvoor onderstaand opstook- en afkoelprotocol te hanteren. Een opstook- en afkoelprotocol voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie en niet van een eventuele thermostaattemperatuur in de betreffende ruimte. Het is verstandig om het proces voort te zetten tot het water een temperatuur heeft bereikt van ten hoogste 40 °C. Algemeen geldt dat het water niet warmer dan maximaal 40 °C mag worden. Installatiebedrijven geven nogal eens 55 °C als maximum temperatuur aan. Dit levert echter een aanzienlijk verhoogd risico op scheuren en op onthechting op. Als het niet perse noodzakelijk is om 55 °C aan te houden, dan verdient het aanbeveling het opstookprotocol op 40 °C af te stemmen. Ga zeker niet hoger dan 55 °C. De schadekans stijgt namelijk enorm! Ook is het van belang dat de dekvloer ongeveer op eindsterkte is. Dit maakt dat cementgebonden dekvloeren bij voorkeur niet binnen 28 dagen worden opgewarmd. Voor gipsgebonden dekvloeren kan dit desnoods, afhankelijk van de mortelkwaliteit, wel iets eerder gebeuren. Gipsgebonden heeft namelijk een hogere interne buigtreksterkte.

Het opstook- en afkoelprotocol toepassen

(Uitgaande van 15 °C omgevingstemperatuur)

 • Start met een watertemperatuur die 5 °C hoger is dan de omgevingstemperatuur van de betreffende ruimte. De watertemperatuur moet worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie.
 • Verhoog de watertemperatuur iedere 24 uur (of langer) met 5 °C, net zolang tot de praktisch maximale water temperatuur van 40 °C is bereikt (zie opmerkingen hiervoor).
 • Houd de maximum watertemperatuur minimaal 24 uur stabiel op 40 °C.
 • Verlaag daarna de watertemperatuur iedere 24 uur met 5 °C, net zolang tot de starttemperatuur weer is bereikt. Steeds vaker komt het voor dat een vloerverwarmingssysteem ook kan koelen. Bij een dergelijk systeem is het belangrijk (zeker ’s zomers bij hoge temperaturen) dat de afkoelcyclus wordt doorgezet totdat de minimale temperatuur op de verwarmings- en koelunit 15 °C bedraagt.
 • Wanneer er voldoende tijd beschikbare is, herhaal deze cyclus dan meerdere malen.
 • Het is verstandig om dit opstook/afkoelprotocol aan de eindgebruiker/consument te verstrekken ten behoeve van normaal gebruik na de oplevering. Het opstook- en afkoel protocol moet namelijk ook na langdurige stil stand van de vloerverwarming worden gevolgd.

PAS OP!

Plaats op de vloer, waar het opstook- en afkoelprotocol in gang wordt gezet, een thermometer, zodat de oppervlaktetemperatuur van de vloer nauwgezet in de gaten gehouden kan worden. Indien het oppervlak van de dekvloer een temperatuur van 27 °C heeft bereikt, dient de watertemperatuur NIET verder te worden verhoogd en moet direct de afkoelprotocol te worden ingezet.

 

Opstookprotocol (watertemperatuur)

Dag 1: 20 °C

Dag 2: 25 °C

Dag 3: 30 °C

Dag 4: 35 °C

Dag 5: 40 °C

Dag 6: 40 °C Bij

Afkoelprotocol (watertemperatuur)

Dag 7: 35 °C

Dag 8: 30 °C

Dag 9: 25 °C

Dag 10: 20 °C

Dag 11: herhalen of beëindigen

Bij voorkeur procedure opnieuw opstarten.

Leginstructie PVC dryback


Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe pvc vloer. Om straks volledig van uw vloer te kunnen genieten is het belangrijk dat de installatie- & onderhoudsinstructies volledig worden opgevolgd.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is van cruciaal belang om straks uw pvc vloer goed te kunnen installeren. Volgt u hiervoor de volgende stappen:

Zorg voor een volledig geëgaliseerde basisvloer.

De vloer dient blijvend droog te zijn. Controleer het vochtpercentage d.m.v. een vochtmeter. Zie tabel voor het maximale vochtpercentage.

Geen enkele vering in de basisvloer.

De vloer dient volledig schoon te zijn. Verwijder alle losse onderdelen.

Indien er sprake is van vloerverwarming of vloerkoeling, volg eerst het opstartprotocol onderaan in deze handleiding.

Nieuw betonnen constructievloer

Wanneer er sprake is van een nieuwe betonnen vloer dient u rekening te houden met een langere droogperiode. Meet op meerdere dagen en punten of de vloer voldoet aan het vochtgehalte.

 

Houten constructievloer

Zowel een planken- als platen constructievloer dient volledig vast te zitten aan de draagbalken. Schroef losliggende planken of platen vast. Controleer de vloer op eventuele vocht en schimmelsporen. Een houten vloer kan niet zomaar worden geëgaliseerd met egaline. Controleer goed of egaline geschikt is voor over hout

Laat de panelen voor minimaal 48 uur acclimatiseren in de ruimte waar het pvc wordt geinstalleerd. Houd hierbij de temperatuur dag en nacht gelijk.

Controleer of de batchnummers op de pakken gelijk zijn en of panelen vrij zijn van visuele gebreken.

Installatie

U gaat nu verder met het installeren van het pvc, volgt u hiervoor de volgende stappen:

Tips

Enkele tips voor een goede installatie.

Controle eerste rij

Controleer bij ieder paneel of de panelen kaarsrecht op elkaar zijn aangesloten. Minimaal verschil in de eerste rijen heeft gevolgen voor de installatie van de volgende rijen.

Paneel niet goed verwerkt, wat nu?

Probeer het paneel voorzichtig los te trekken, wanneer de lijm nog niet is afgebonden gaat dit met enig kracht. Eventueel kan u het paneel verwarmen met een föhn zodat de lijm elastischer wordt. Schraap de ‘oude’ lijm weg en breng een nieuw lijmbed aan. Plaats bij voorkeur een nieuwe strook en wals goed na.

 

Benodigdheden

U heeft de volgende gereedschappen en producten nodig.

 • Lijmkam
 • Co-pro PVC lijm
 • Stanleymes
 • Wals (50kg)
 • Potlood
 • Duimstok of rolmaat
 • Smetlijn

Voor een mooi natuurlijk eindresultaat is mixen van de panelen van groot belang. Mix panelen van verschillende pakken goed door elkaar en leg op stapeltjes.

Leg bij voorkeur het PVC met het licht mee

Plaats eerst twee rijen op een droge vloer. Zorg ervoor dat ze kaarsrecht op elkaar aansluitenen plaats een smetlijn.

Verwijder de vloerdelen en breng de PVC lijm aan conform voorschriften van de lijmfabrikant. Controleer goed of het ingelijmde deel ook binnen de daarvoor geldende tijd kan wordendichtgelegd met pvc.

Controleer of de kleefkracht van de lijm voldoende is

Leg de eerste strook in het lijmbed en druk stevig aan.

Plaats de volgende stroken, controleer goed of de panelen kaarsrecht op elkaar aansluiten. Breng een mooi verband aan in de vloer.

Stroken maakt u eenvoudig op maat door ze met het stanleymes aan de bovenzijde in te snijden en ze door te breken.

Voordat een nieuw deel van de vloer kan worden ingelijmd eerst de geplaatste stroken goed nawalsen in lengte en breedte middels de wals. Na 30 minuten opnieuw walsen.

Lijm een nieuw deel van de vloer in conform voorschriften van de lijmfabrikant, controleer de kleefkracht en plaats de stroken.

Gebruik bovenstaande stappen wanneer u pvc bij verwarmingsbuizen of andere obstakels wilt plaatsen.

Wals de vloer volledig na in de lengte en breedte.

Houd de temperatuur 72u dag en nacht gelijk. De lijm heeft namelijk 72u nodig om volledig af te binden en op sterkte te komen.

Afwerking

Nadat de vloer volledig is geplaatst kunt u beginnen met de afwerking.

De vloer kan worden afgewerkt met een hoge plint of een plakplint. Bij het plaatsen van de plakplint dient het pvc te worden ontvet. Hiervoor kan wat aceton worden gebruikt.

Nu de ruimte leeg is kan u de vloer, indien gewenst, in de polish zetten. Gebruik hiervoor Co-pro pvc polish.

Onderhoudsinstructie

Een pvc vloer is niet onderhoudsvrij maar onderhoudsarm. Enkele onderhoudsvoorschriften zodat u uw vloer in topconditie houdt.

Pas op met chemicaliën of reinigers met een hoge ph-waarde, deze kunnen het pvc aantasten.

Gebruik geen stoomreiniger. De hitte van de stoom kan uw vloer aantasten.

Stofzuig frequent om los vuil te verwijderen. Hardnekkig vuil kan u door middel van dweilen met Co-Pro mat pvc reiniger verwijderen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een reinigingsmiddel, altijd de vloer nareinigen met schoon water.

Het plaatsen van een goede Co-pro schoonloopmat* draagt bij aan het reduceren van ingelopen vuil.

*plaats geen mat met rubber onderzijde Plaats bij de uitgang

Plaats goede zonwering. Zonwering draagt bij aan het behoud van uw vloer.

Bij het plaatsen van meubelen controleert u of deze zijn voorzien van goed meubelvilt of soortgelijke beschermingsproducten, bijvoorbeeld Scratchnomore. Hiermee voorkomt u dat er bij het verplaatsen van de meubels schade op kan treden aan de vloer.

Schuif niet met meubels maar til ze op.

Reinig halfjaarlijks de vloer door middel van een Co-pro pvc polish zodat eventuele kleine beschadigingen worden gemaskeerd.

Vloerverwarming

Dit protocol is ontwikkeld voor warmwatervloerverwarming en dient te worden uitgevoerd voordat de afwerkvloer wordt geïnstalleerd.

Belang van een opstart en afkoelprotocol

In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen, kan scheurvorming ontstaan. Om dat risico zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk de vloerverwarming langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen. Het is raadzaam daarvoor onderstaand opstook- en afkoelprotocol te hanteren.

Een opstook- en afkoelprotocol voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie en niet van een eventuele thermostaattemperatuur in de betreffende ruimte. Het is verstandig om het proces voort te zetten tot het water een temperatuur heeft bereikt van ten hoogste 40 °C. Algemeen geldt dat het water niet warmer dan maximaal 40 °C mag worden. Installatiebedrijven geven nogal eens 55 °C als maximum temperatuur aan. Dit levert echter een aanzienlijk verhoogd risico op scheuren en op onthechting op. Als het niet perse noodzakelijk is om 55 °C aan te houden, dan verdient het aanbeveling het opstookprotocol op 40 °C af te stemmen. Ga zeker niet hoger dan 55 °C. De schadekans stijgt namelijk enorm! Ook is het van belang dat de dekvloer ongeveer op eindsterkte is. Dit maakt dat cementgebonden dekvloeren bij voorkeur niet binnen 28 dagen worden opgewarmd. Voor gipsgebonden dekvloeren kan dit desnoods, afhankelijk van de mortelkwaliteit, wel iets eerder gebeuren. Gipsgebonden heeft namelijk een hogere interne buigtreksterkte.

 

Het opstook- en afkoelprotocol toepassen

(Uitgaande van 15 °C omgevingstemperatuur)

 • Start met een watertemperatuur die 5 °C hoger is dan de omgevingstemperatuur van de betreffende ruimte. De watertemperatuur moet worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie.
 • Verhoog de watertemperatuur iedere 24 uur (of langer) met 5 °C, net zolang tot de praktisch maximale water temperatuur van 40 °C is bereikt (zie opmerkingen hiervoor).
 • Houd de maximum watertemperatuur minimaal 24 uur stabiel op 40 °C.
 • Verlaag daarna de watertemperatuur iedere 24 uur met 5 °C, net zolang tot de starttemperatuur weer is bereikt. Steeds vaker komt het voor dat een vloerverwarmingssysteem ook kan koelen. Bij een dergelijk systeem is het belangrijk (zeker ’s zomers bij hoge temperaturen) dat de afkoelcyclus wordt doorgezet totdat de minimale temperatuur op de verwarmings- en koelunit 15 °C bedraagt.
 • Wanneer er voldoende tijd beschikbare is, herhaal deze cyclus dan meerdere malen.
 • Het is verstandig om dit opstook/afkoelprotocol aan de eindgebruiker/consument te verstrekken ten behoeve van normaal gebruik na de oplevering. Het opstook- en afkoel protocol moet namelijk ook na langdurige stil stand van de vloerverwarming worden gevolgd.

PAS OP!

Plaats op de vloer, waar het opstook- en afkoelprotocol in gang wordt gezet, een thermometer, zodat de oppervlaktetemperatuur van de vloer nauwgezet in de gaten gehouden kan worden. Indien het oppervlak van de dekvloer een temperatuur van 27 °C heeft bereikt, dient de watertemperatuur NIET verder te worden verhoogd en moet direct de afkoelprotocol te worden ingezet.

Opstookprotocol (watertemperatuur)

Dag 1: 20 °C

Dag 2: 25 °C

Dag 3: 30 °C

Dag 4: 35 °C

Dag 5: 40 °C

Dag 6: 40 °C

 

Afkoelprotocol (watertemperatuur)

Dag 7: 35 °C

Dag 8: 30 °C

Dag 9: 25 °C

Dag 10: 20 °C

Dag 11: herhalen of beëindigen

Bij voorkeur procedure opnieuw opstarten.